Het Sterfhuis

“Er waren zes kamers, verdeeld over een t-splitsing van het gangpad. Rechts drie, links drie. Mijn moeder kreeg de meest rechtse kamer toegewezen. Ik wist dat daar gisteren iemand gestorven moest zijn, anders had zij nooit zo snel geplaatst kunnen worden. Er was een lange wachtlijst, maar ze had voorrang gekregen. ‘Jullie mogen van geluk spreken,’ had de huisarts gezegd. ‘Je kunt wel zeggen dat er een zekere voorkeursbehandeling is geweest. Een mooi mens, je moeder.’
De meest rechtse kamer lag het dichtst bij de bewoonde wereld. Het dichtst bij de weg die naar de stad voerde, en daarmee naar ons huis. In de meest linkse kamer lag de heer Biedemeijer. Tegenover zijn kamerdeur was ook de achterdeur, ook wel de achteruitgang genoemd. Daar gingen alle lijken uiteindelijk door naar buiten. Ver uit het zicht van de knusse woonkamer. En Biedemeijer was de enige die het zag.”

Als Hannah’s moeder ongeneeslijk ziek blijkt te zijn wordt zij ondergebracht in een sterfhuis in de mistroostige stad H. De jonge Hannah ontdekt daar gaandeweg hoe mensen sterven en waarom de angst voor de dood niet altijd onoverkomelijk is.

Mijn roman Het Sterfhuis zal verschijnen bij Uitgeverij Prometheus. Houd deze website in de gaten voor het laatste nieuws en de publicatiedatum.